Ceny geodetických prací

V následujícím přehledu naleznete orientační ceny běžně vykonávaných geodetických činností. U nejčastěji prováděných geodetických prací jsou uvedeny příklady složitosti a rozsahu menším písmem pod označením služby. V případě rozsáhlejších zaměření nebo speciálních požadavcích na zaměření je provedena vždy indviduální kalkulace ceny. Poskytujeme množstevní slevy.
Geometrický plán pro:

 

 • Vyznačení budovy, změna obvodu budovy

Bežný rodinný dům, garáž nebo přístavba.

4500 Kč
 • Rozdělení pozemku

Jednoduché dělení pozemku, např. rozdělení na 2 části o daných výměrách nebo přikoupení části sousedního pozemku.

5000 Kč
 • Vyznačení věcného břemene

Běžné věcné břemeno vedení sítí (do cca. 100 m délky u liniových břemen).

4000 Kč
 • Průběh vlastníky zpřesněné hranice

Zpřesnění hranic pozemku běžné velikosti okolo 1000 m2.

5000 Kč

 

V ceně je předání libovolného počtu originálů GP dle požadavků zákazníka. Standartně se předává 4-6 originálů dle počtu účastníků a požadavku úřadů.
Vytyčení hranice pozemku


Cena se odvíjí hlavně od dostupného mapového podkladu (pro zhotovení cenové nabídky zjistíme po sdělení parcelního čísla) dále od velikosti pozemku, počtu lomových bodů, náročnosti terénu (např. hustá vegetace činí vytyčení náročnější).


 • Vytyčení hranice pozemku daného souřadnicemi v S-JTSK

Pokud je váš pozemek přesně vymezen souřadnicemi (zjistíme) je vytyčení časově méně náročné. Cena pro běžný pozemek o max. 8 lomových bodech hranice.

2500 Kč

 • Vytyčení hranice pozemku daného staršími podklady

Pokud je váš pozemek určen jen na podkladě velmi starých plánů je vytyčení časově náročnější. Cena pro běžný pozemek o max. 8 lomových bodech hranice.

3000 Kč

 • Vyhotovení vytyčovacího protokolu a přehlídka hranic

Dle katastrálního zákona je třeba pro navazující právní úkony pozvat všechny vlastníky sousedních pozemků na přehlídku vytyčené hranice a sepsat vytyčovací protokol.

2000 Kč


Ve výše uvedených cenách vytyčení hranic pozemku je zdarma v ceně vyznačení bodů dřevěnými kolíky, železnými hřeby, sprejem nebo materiálem poskytnutým objenatelem. Při požadavku stabilizace bodů certifikovanými hraničními znaky (mezníky s plastovou hlavou a železnou nohou 50 cm v zemi) se cena navyšuje o 150 Kč za každý takto vyznačený bod.
Vyhotovení podkladu pro projekt


 • Přehledné území malého rozsahu

Např. území v rozsahu běžného stavebního pozemku; okolo 1000 m2 a bez atypických požadavků na zaměření.

4000 Kč
 • Území většího rozsahu

Cena se odvíjí od členitosti území a požadavků objednatele.

 

1500-3000 Kč /1000m2

 

Standardní zaměření obsahuje: výškové zaměření terénu a vyhotovení vrstevnic po 0,5 m. Polohové zaměření pevných objektů v dotčeném území (stavby, ploty, inženýrské sítě, případně vzrostlé stromy). V případě speciálních požadavků na zaměření se cena stanoví individuálne. Předání podkladu pro projekt je v digitální formě (formáty pdf + dwg/dgn). Je možno se domluvit i na smluvním vyhotovení velkoformátového tisku. 

Vytyčení stavby


 • Základní vytyčení objektu

Např. vytyčení běžného rodinného domu o  4-12 bodech; vyznačení bodů dřevěnými kolíky, železnými roxory nebo hřeby.

4000 Kč
 • Vytyčení se zajištěním

Jako základní vytyčení, ale body jsou zajištěny buď tzv. lavičkami nebo jsou obnoveny (znovu vytyčeny) např. po vykopání základů.

6000 Kč
 • Rozsáhlé vytyčení

Pro stavby s větším počtem bodů je provedeno individuální ocenění dle počtu bodů a způsobu zajištění.

100 - 250 Kč/bod

 

Výše uvedené ceny zahrnují také veškerý materiál na označení bodů příp. zajištění lavičkami. V případě použití vlastního materiálu se dá cena smluvně snížit. Ke každému vytyčení je v ceně vytyčovací protokol pro stavební úřad (pokud je třeba).

 Ceny zde uvedené jsou bez DPH a jsou konečné - nejsme plátci DPH.


 

Ceny složitějších případů výše uvedených činností nebo jiných méně obvyklých geodetických prací jsou smluvní. Neváhejte nás kontaktovat.